Najbežnejším typom bary sú titánové okrúhla tyč, titán štvorcové panel, titán rovnobežnostenné. Sortiment veľkostí a stupne titánové tyče môžu byť dostupné a používané v zdravotníckych, priemyselných a letecký priemysel