S cieľom uspokojiť zákazníkov a trhu potreby, XL Titanium skúma a rozvíja rôzne druhy nových výrobkov, napríklad Titán Prevodové, titán fender, atď.